Cena prevoza pokojnika na željenu destinaciju kod nas je samo 40 e/km !

Pored toga što smo najjeftiniji sa uslugom prevoza pokojnika, ostale naše usluge su potpuno besplatne za vas.


Kompletan cenovnik naših usluga

Prevoz pokojnika (obavezno) - 0,4€ /km
Prikupljanje dokumentacije (obavezno) - Besplatno
Oblačenje pokojnika (opcionalno) - Besplatno / Porodica bira
Osnovna posmrtna galanterija (obavezno) - Besplatno

Limeni sanduk za prevoz pokojnika je obavezan i njegova cena je određena. Drveni sanduk bira porodica po svojoj želji i mi smo tu da pomognemo u izboru.

Sanduci

Limeni sanduk (obavezno) - 50€
Drveni sanduk (obavezno) - Porodica bira sanduk

© Fenjer Bestattung doo. All Rights Reserved. Web by Chilli media